» קוד אתי
» הצהרות משפטיות
» פרטיות
» קוד אתי
Print Page הדפס/י

הקוד האתי:

הערך הטמון באמינות חסרת פשרה, מילוי קפדני אחר החוקים בעלי תוקף ושקיפות מלאה, נאותה ומדויקת מהווים את היסודות לקשר שלנו עם הלקוחות שלנו, השותפים העסקיים, בעלי המניות וכן לקשרים בינינו. עלינו להבטיח שאותם ערכים הם מרכיבי המפתח בתרבות של אילקס.


תקנון האתיקה וכללי התנהגות עסקית שאנו מכנים "התקנון" נועד מחד, להביא לכך שהמנהלים שלנו, הממונים והעובדים יבינו את החשיבות שאנו מייחסים להתנהגות עסקית אתית ומאידך, להגדיר את סוג החברה שאנו רוצים להיות. מעבר לכך, מטרתו של התקנון היא לקבוע מדיניות וקווים מנחים שיבטיחו ו\או יעודדו:

 • התנהגות ישרה ואתית, כולל טיפול אתי בניגוד אינטרסים;
 • שקיפות מלאה, נאותה, מדויקת ובעיתוי הנכון בהודעות שלנו לציבור;
 • ציות לחוקים בעלי תוקף ותקנות;
 • ניצול הזדמנויות עסקיות ע"י אילקס (ולא ע"י יחידים לצורך רווח אישי);
 • סודיות המידע המופקד בידי המנהלים שלנו, ממונים ועובדים;
 • התנהגות עסקית הוגנת עם לקוחות, ספקים, מתחרים ועובדים;
 • הגנה על ושימוש נאות בנכסים של אילקס;
 • דיווח מיידי על הפרת התקנון.


יישום תקנון זה נועד לכל העובדים, הממונים והמנהלים של אילקס, וכן של חברות הבת שלה.

 1. אמינות והתנהגות אתית
  אתיקה מוגדרת כסדרה של עקרונות מוסר או כללי התנהגות. תקנון זה וההישמעות שלכם אליו יסייעו לכם להבין את האופן בו מתנהלים באילקס וכן יסייעו לאילקס להימנע מעשייה מוטעית. אנו מצפים מכם לקיים את העקרונות הללו, הואיל והתקנון אינו המתיימר לענות על כל השאלות העשויות להתעורר, אנו סומכים עליכם שתפעילו הגיון בריא ושיפוט נכון.
  הימנעות מניגוד אינטרסים
  למרות שאתם בדרך כלל חופשיים לקחת חלק בעסקים אישיים ופעילויות אחרות מחוץ לאילקס ומחוץ לשעות העבודה הרגילות של אילקס, החופש הזה אינו בלתי מוגבל ועליכם ככלל להימנע מניגוד אינטרסים. ניגוד אינטרסים הינו מצב שבו האינטרסים האישיים שלכם מתנגשים או עלולים להתנגש בכל דרך שהיא, או שנדמה שהם מתנגשים, עם האינטרסים של אילקס.
 2. שקיפות ציבורית מלאה ונאותה
  אילקס היא חברה ציבורית ולכן אסור לנו לעסוק ב"סחר פנים" או "נתינת טיפים" מכל סוג שהוא.
  מידע עסקי פנימי
  במהלך העבודה שלכם, או קשר אחר עם אילקס, אתם עשוים לבוא במגע עם "מידע מהותי לא ציבורי" אודות החברה. אודותינו. אם יש בידכם מידע שכזה, חלה עליכם מגבלה בסחר במניות החברה. כלומר, חל עליכם איסור לסחור באופן חוקי בניירות הערך של החברה או לספק המלצות כלשהן, לאנשים כולל בני משפחה וחברים.
  במידה ואתם מפרים את חוקים הנוגעים לסחר במידע  פנים, אתם וגם אילקס עלולים לשאת בתוצאות משפטיות קשות הן בתחום הפלילי ואזרחי. אותם חוקים נוגעים גם לעסקאות מסחר קטנות בהיקפן.
 3.  ציות לחוקים ותקנות
  מיותר לציין שעובדי אילקס נדרשים לציית ולמלא באופן קפדני אחר כל החוקים, התקנות וההוראות בישראל וברחבי העולם.
  בטיחות
  החברה מחוייבת לשמור על בריאות העובדים ולכן באחריות כל עובד להעביר להנהלה ללא דיחוי כל מידע שהוא חושב שיכול לסכן את העובדים האחרים או את הלקוחות.
 4. ניהול החברה
  סודיות
  החברה והמידע הטכני של אילקס הינם חלק מנכסיה של החברה. אם לא נצליח להגן על זכויות הבעלות שלנו והידע הסודי, לא נוכל לעמוד בתחרות. אם לא נצליח לשמור על זכויות הבעלות על ידע סודי המופקד בידינו על ידי אחרים, לא נוכל לנהל יחסים עסקיים. על כן, עליכם לשמר ולהגן על סודיות המידע המופקד בידיכם על ידי אילקס, השותפים העסקיים שלה, והלקוחות, אלא במקרים שהחשיפה מאושרת באופן מסודר או מורשית באופן חוקי. במקרים בהם יש אישור לחשיפה של חומר סודי של אילקס, יש לחשוף את אותו מידע רק בגיבוי הסכם סודיות\אי חשיפה בכתב, אלא אם אושר אחרת על ידי ממונה מוסמך או גוף עסקי של אילקס.

יחס עסקי נאות

יצירת מערכת יחסים איכותית ומשמעותית עם לקוחות החברה, ספקיה ועובדיה הינה המפתח להצלחת החברה ולכן:

 • התמקדו  באיכות המוצרים שלנו! אנחנו חייבים לשמור על סטנדרטים גבוהים ביותר של אמינות כשאנו מציגים את המוצרים והשירותים שלנו, תוך שימת דגש על האיכות והערך שביכולתנו להציע והימנעות מהצהרות שקריות ומטעות ביחס למוצרים מתחרים.
 • הספקים שלנו והמפיצים שלנו הם השותפים שלנו! ההצלחה שלנו תלויה ביכולת שלנו לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הספקים והמפיצים שלנו. יש להפעיל הגיון בריא ואמינות ברמה הגבוהה ביותר ביחסים העסקיים שאנו מנהלים איתם.
 • העובדים שלנו הם הנכס החשוב ביותר שלנו! אנו מעריכים את עבודתכם ומכבדים את תרומתכם לאילקס. אנו מחוייבים להתייחס אליכם בכבוד ולתמוך בשאיפותיכם  במסגרת אילקס.
  לשמור על נכסים שלנו
  עליכם לדאוג לשמר את הנכסים של אילקס. זה כולל הגנה מפני שימוש שאינו מאושר והגבלת כל שימוש למטרה בלתי חוקית או בלתי הוגנת. גניבה, הזנחה ובזבוז משפיעים באופן ישיר על הרווחיות שלנו ועליכם לעשות את מיטב יכולתכם על מנת להבטיח שנעשה שימוש יעיל בנכסים של אילקס. כל הנכסים שלנו, המידע והציוד צריכים להיות מיועדים למטרות עסקיות חוקיות.

חשד להונאות


במידה ולמי מעובדי החברה מתעורר חשד סביר כי עובד אחר/מנהל/לקוח של החברה מבצע הונאה, יש לעדכן על כך באופן מיידי את מנהלי החברה ו/או את ועדת הביקורת מטעם הדירקטוריון.

 

רשימת אנשי קשר
מחלקה משפטית: עו"ד אנדראה סיט-לוי טל. 03-9385509
יו"ר ועדת ביקרות: לילי איילון טל. 054-4230790
 

logo logo logo logo logo
קוד אתי | הצהרות משפטיות | פרטיות | WiseGroup בניית אתרים