מוצרים
» API
» Chrome ID
» E- test
קווי מוצרים » תעשייה » קיטים ידניים
Print Page הדפס/י
עמוד הדפסה | API
API


תוצרת חברת bioMerieux

תיאור תפריט
ערכות ידניות לזיהוי מהיר של מיקרואורגניזמים. אפיון המיקרואורגניזם מתבצע ע"י סדרה של בדיקות ביוכימיות המנוטרות ע"י ריאקציות צבע ו/או עכירות. הנתונים מוזנים אל תוכנה
אינטרנטית APIweb , בעלת ממשק ידידותי למשתמש. מסד הנתונים רחב ומתעדכן מידי שנה.
ניתן להפיק דוח לטובת מעקב.
 
עקרון פעולה:
קיימים מספר סוגים של קיטים, כאשר כל סוג מכיל סט בדיקות )סטריפ( המותאמות לבדיקת קבוצה מסוימת של חיידקים או שמרים. כל סטריפ מכיל כמות באריות שונה בהתאם לקבוצת החיידקים הנבדקת המכיל סובסטרטים במצב יבש המאפשרים בדיקה של ריאקציות אנזימתיות, ניצול או אי ניצול מקורות סוכר ותגובה למעכבים שונים. לאחר הוספת ריאגנטים מתאימים והדגרת הסטריפ מתרחשת תגובת החיידקים עם הסובסטרטים השונים המביאה לשינויי צבע ועכירות בבדיקות השונות. קריאת התוצאות מבוססת על אופן שינויי הצבע והעכירות בהתאם לפרוטוקול הנבחר. זיהוי סופי מתקבל על סמך הפרופיל החיידקי והשוואתו באופן אוטומטי ע"י התוכנה למסד הנתונים.