מוצרים
» ACL TOP 300 CTS
» ACL TOP 500 CTS
» ACL TOP 700 CTS
» ACL TOP 700 LAS
» ACL Elite / Elite PRO
קווי מוצרים » דיאגנוסטיקה קלינית » קרישה
Print Page הדפס/י
ACL TOP 700 CTS
ACL TOP 700 CTS


מכשור אוטומטי לביצוע כלל בדיקות הקרישה - שיגרה ובדיקות מיוחדות.
מיועד למעבדות גדולות  וכן  למעבדות מיוחדות. 

 

תיאור מפרט תפריט

משפחת מכשירי ה-ACL TOP כוללת בתוכה 3 מכשירים:
1. ACL TOP 700 CTS/LAS
  ACL TOP 500 CTS .2
  ACL TOP 300 CTS .3

לכולם-
• ריאגנטים זהים
• תוכנה זהה
• תוצאות זהות
• מתכלים זהים
• עבודה זהה

מכשירי ה-ACL TOP עם ניסיון של 5 שנים בארץ, מביאים איתם חדשנות ונוחות, מהירות ואוטומאציה למעבדות הקרישה השונות.

  • בעלי פאנל רחב, הכולל בתוכו את כל בדיקות הקרישה הרוטיניות והמיוחדות.
  • עבודה במבחנות פקוקות.
  • ברקודים לריאגנטים
  • ניתן להעמיס ריאגנטים, נבדקים, מתכלים ולרוקן את הפסולת בכל עת, וגם תוך כדי עבודה.
  • תחזוקה מינימלית
  • Windows XP
  • ביצוע בקרת איכות בצורה אוטומאטית לפי הגדרת משתמש
  • טיפול אוטומאטי בבדיקות המשך
logo logo logo logo logo
קוד אתי | הצהרות משפטיות | פרטיות | WiseGroup בניית אתרים